MOJ UPRAVNIK.

KAKOVOST IN LICENCE

Družba je uvedla in ima vzpostavljen ter ustrezno vzdrževan sistem kakovosti, ki izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001:2015 za sistem kakovosti na področju dejavnosti upravljanja in obratovanja objektov, izvajanja gradbenih projektov in prometa z nepremičninami.
Z izjavo o politiki kakovosti se vodstvo podjetja in vsi zaposleni zavezujejo, da bodo stalno uresničevali in v kar največji meri izpolnjevali zadane cilje, ki so posledica vizije in poslanstva podjetja. Z izjavo sprejemamo filozofijo kakovosti, ki zagotavlja naslednje usmeritve:

  • kakovost je osnovno vodilo vsakega zaposlenega v podjetju
  • kakovost predstavlja kulturo podjetja, s katero se podjetje ponaša do kupcev, lastnikov, kakor tudi okolja v katerem podjetje posluje
  • kakovost nam predstavlja jasno opredeljene cilje, katere stalno spremljamo in uresničujemo
  • kakovost lahko dosegama le s stalnim izobraževanjem vseh zaposlenih
  • kakovost temelji na procesnem vodenju storitev, kar zagotavljamo s stalnim planiranjem, kakovostnim izvajanjem, nadziranjem in analiziranjem izvedenih storitev
  • stalno in redno komuniciranje z našimi strankami omogoča prepoznavanje zahtev strank kakor tudi izhodišča za izboljšanje naših storitev

Podjetje je bilo v času izgradnje projekta Porton I. nosilec znaka Gazela, ki je bilo podjetju dodeljeno z obrazložitvijo, da ‘‘k temu ni pripomoglo zgolj naključje ali naklonjenost okolja, temveč predvsem lastna sposobnost in volja za uspeh v poslovnem svetu”. Med odlikami družbe je Slovenski inštitut za kakovost (SIQ) ob podelitvi certifikata poudaril tradicijo pri upravljanju stanovanjskih zgradb, razvojno naravnanost, osvajanje novih tržišč, vključevanje v razvojne projekte ter jasno opredeljene cilje.

V podjetju vzdržujemo tudi licenco za nepremičninskega posrednika, ki je pogoj za opravljanje dejavnosti posredovanja nepremičnin.
Pri načrtovanju novih projektov podjetje upošteva najnovejše tehnične predpise, normative in standarde, uvaja nove tehnologije, z nenehnim izobraževanjem zaposlenih pa sledi izsledkom znanosti, raziskav in drugih študij na področju nepremičnin, upravljanja objektov in izvajanja gradbenih projektov.

certifikat-iso9001-2015-1
certifikat-iso9001-2015-2
MARJETA VINČEC - DIREKTORICA ENOTE NEPREMIČNIN
certifikat-janja
certifikat-maja
certifikat-vera