MOJ UPRAVNIK.

STORITVE
DOM KOPER.
NEPREMICNINE DOM KOPER

NEPREMIČNINE

Podjetje DOM KOPER d.o.o. ima kot bivše stanovanjsko podjetje najdaljšo tradicijo na področju upravljanja večstanovanjskih stavb, poslovno-stanovanjskih objektov, apartmajskih naselij, sosesk in poslovnih prostorov.

GRADBENISTVO DOM KOPER

GRADBENIŠTVO IN RAZVOJ

Gradbeništvo in podjetje DOM KOPER d.o.o. se vse od ustanovitve dalje ukvarja z gradnjami in prenovami., skrbi za vzdrževanje stanovanjskega fonda v upravljanju podjetja in na tem področju izvaja investicijski in izvajalski inženiring.

DOM KOPER
POSLOVNI PROSTORI DOM KOPER 4


Podjetje za inženiring in poslovanje z nepremičninami DOM KOPER d.o.o. je kot samostojno podjetje vpisano v sodni register leta 1983 kot podjetje za stanovanjsko gospodarstvo. V procesu lastninskega preoblikovanja podjetij se je podjetje postopno preoblikovalo v Podjetje za poslovanje z nepremičninami.

Podjetje danes vrši dejavnost prometa z nepremičninami, posredovanje nepremičnin, gospodarjenje s stanovanji in upravljanje večstanovanjskih in poslovnih stavb. Obenem nadaljuje z investicijsko izgradnjo novih tržnih stanovanj in se tako vključuje v izvajanje občinskega stanovanjskega programa MO Koper in Nacionalnega stanovanjskega programa Republike Slovenije. Glavne dejavnosti, ki jih podjetje izvaja so:

 

  • gradnja za trg in splošna gradbena dela,
  • dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami,
  • upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
  • prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje,
  • arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njimi povezano tehnično svetovanje,
  • drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
78
+
ZAKLJUČENIH PROJEKTOV
1265
+
ZADOVOLJNIH NAROČNIKOV
4
+
AKTUALNIH PROJEKTOV

MODRI GAJ ...

... gradimo za vas.