MOJ UPRAVNIK.

MODRI GAJ

PREDSTAVITEV SOSESKE »MODRI GAJ«
LOKACIJA IN PRIJEKTNA ZASNOVA.

Sosesko »Modri gaj« smo gradili neposredno pod kompleksom cerkve Sv.Marka v Žusterni pod cesto, ki povezuje Koper in  Izolo s centralno bolnišnico Slovenske Istre.

Na sedemnajstih (17) parcelah  je v sedemnajst individualnih stanovanjskih objektov  prilagojenih zahtevam in željam soinvestitorjev oziroma bodočih  kupcev. Na posamezni parceli je v treh etažah na  osnovnem tlorisu 8 x 12 m možna izgradnja do 380 m2  stanovanjskih površin. Parcele so velikosti 400 do 600 m2 . Zgrajena je  komunalna infrastruktura, ceste s pločniki in  pešpotmi. Vse parcele so komunalno opremljene z vsemi priključki (elektrika, voda, telefon, CaTV, plin, meteorna in fekalna kanalizacija).

Projektna zasnova posamezne hiše je glede notranje ureditve in razporeditve prostorov zasnovana fleksibilno. Ob osnovnem konstrukcijskem sistemu, ki se ne spreminja, smo odvisno od značilnosti terena predvideli možnost notranje ali zunanje vertikalne komunikacije ter tako delitev stanovanjskih hiš tudi v več ločenih enot. Brez posegov v osnovni konstrukcijski sistem prilagajamo notranjo ureditev zahtevam bodočih lastnikov posameznih stanovanj ali stanovanjskih hiš. Nekatere hiše so dodatno podkletene s parkirno etažo.

Nivo urejenosti okolja, lastna parkirišča in garažna mesta, razgled na morje, bližina poslovno- trgovskega, gospodarskega, univerzitetnega in upravnega središča, vrtec, šola in trgovski center v dostopu pešca, neposredna povezava z razvijajočo se turistično infrastrukturo  Izole, Kopra in Pirana, bližina  marin,  plaž, športnih centrov, vse to so prednosti, ki sosesko uvrščajo v visoki  razred  atraktivnih  lokacij Slovenske Istre.

MODRI GAJ 21
MODRI GAJ 2
MODRI GAJ 12
MODRI GAJ 19
STANOVANJA
IN UREJANJE SOSESKE

Velikost posameznih stanovanjskih enot  je pogojena z zahtevami posameznega kupca. Večje stanovanjske enote so namenjene stalnemu bivanju medtem, ko manjše enote lahko služijo tudi kot sekundarni – počitniški apartmaji.

Stanovanja z velikimi terasami, atriji, lastnimi vrtovi in zelenicami zagotavljajo uporabnikom kulturo bivanja tipičnih  sredozemskih okolij, katerih prebivalstvo se ne zapira v lastne štiri stene. Bivanje se tu pretežni del leta odvija na prostem, na terasah ali pod pergolami  zunanje ureditve, zato so terase  v več primerih večje od same stanovanjske enote.

Soseski kot celoti  je skupen enoten sistem urejanja zunanje ureditve, ki je v mediteranskem okolju eden bistvenih elementov bivalne kulture. Tako  stanovanje ni zgolj omejen prostor. V njem, predvsem pa ob njem se odvija življenje. V zavetju lastnega doma te v senci pod pergolo prevzame  prijeten občutek, da si na dopustu nekje v okolju svojih sanj.