MOJ UPRAVNIK.

VPIS V ZEMLJIŠKO KNJIGO

OPRAVIMO VPIS
V ZEMLJIŠKO KNJIGO.

Za vas že vrsto let opravljamo vpise v zemljiško knjigo.

Kontakt:
Tel: +386 5 61 110 00
E-pošta: info@domkoper.si

Zemljiška knjiga je javna knjiga, namenjena vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami. Sestavljena je iz glavne knjige, ki je namenjena vpisu podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami, za katere zakon določa, da se vpišejo v zemljiško knjigo ter zbirko listin,ki tvorijo listine, na podlagi katerih je bil opravljen vpis v glavno knjigo. Zemljiško knjigo vodijo Okrajna sodišča.
- Nepremičnine
- Stvarne pravice
- Obligacijske pravice
- Pravna dejstva