MOJ UPRAVNIK.

PORTFOLIO
DOM KOPER.

Pohvalimo pa se lahko tudi z velikim številom objektov, ki jih imamo v upravljanju in sicer:

  • večstanovanjske stavbe
  • apartmajska naselja
  • poslovno-stanovanjske stavbe
  • stanovanjske soseske
  • poslovne stavbe

Upravljanje večstanovanjskih objektov je dejavnost, ki mu podjetje namenja največjo pozornost. Dejavnost je tipično lokalnega značaja saj je potrebno Etažnim lastnikom stavb v upravljanju zagotavljati in jim ponuditi paleto storitev vezanih na upravljanje skupnih delov in naprav stavb, ki morajo biti Etažnim lastnikom na razpolago skorajda v dostopu pešca. Tako podjetje upravlja z večino stavbnega fonda v Mestni občini Koper.

PRISOJE 3
KOZLOVIČEVA
PROJEKTI
DOM KOPER.