MOJ UPRAVNIK.

20. avgust, 2017

OBVESTILO ZA ETAŽNE LASTNIKE PRISOJ, ISTRSKEGA ODREDA IN FERRARSKE ULICE

Na položnici, ki so jo prejeli etažni lastniki objektov v Prisojah, Istrskem odredu ter Ferrarski ulici, v mesecu juniju 2017 je pod postavko ‘poračun ogrevanja’ zaračunan tudi končni obračun sezone ogrevanja, ki je trajala od 1.7.2016 do 30.6.2017. Končno poročilo je izobešeno na oglasni deski vsakega objekta. Iz tabele je v zadnjem stolpcu razviden strošek preplačila oziroma doplačila. V kolikor ima nekdo ‘-‘, kar pomeni preplačilo, bomo, bodisi pokrili še morebitne odprte postavke, bodisi bodo imeli znesek v ‘dobrem’ (pri položnici bo zabeleženo kot ‘avans’) za prihodnjo ogrevalno sezono.