MOJ UPRAVNIK.

30. januar, 2019

OBNOVA OBJEKTA PRISOJE 4

Etažni lastniki objekta Prisoje 4 so se odločili za celovito prenovo fasade s toplotno izolacijo ter izvedbo optimizacije ogrevanje, ki vključuje dobavo in montažo hidravličnih termostatskih ventilov na dvižnih vodih ter na vsakem radiatorju.

Z obema investicijama smo se kot upravnik prijavili tudi na razpis Eko sklada js in sicer za obsežno energetsko obnovo, ki je vključevala toplotno izolacijo fasade in optimizacijo sistema ogrevanja. Na podlagi tega smo prejeli odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.

Za potrebe izvajanja del pri toplotni izolaciji se je izdelala kompletna PZI dokumentacija ter celovit popis vseh predvidenih del (postavitev odra, dobava in postavitev toplotne izolacije na fasadi objekta ter na vseh betonskih nosilcih, dobava in montaža okenskih polic, dobava in montaža odtočnih cevi….). Na podlagi prispelih ponudb se je komisija odločila za najugodnejšo ponudbo podjetja AROLd.o.o. s  katerim je bila sklenjena pogodba.

Hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema smo, na podlagi vseh zbranih ponudb, zaupali podjetju ECOP AGENT d.o.o., katero je vgradilo regulacijske zaporne ventile na obstoječih dvižnih vodih ter dobavo in montažo vseh termostatskih ventilov na vseh radiatorjih.

Obe omenjeni investiciji sta se zaključili v roku tako, da v kratkem pričakujemo tudi nakazilo s strani Eko sklada js.